Er din arbeidsplass ergonomisk?

Kjenner du deg igjen? Klikk for å lære mer, se video og produkter.

Arm og Hånd

Feil og ensidig bruk av datamus forårsaker det velkjente problemet “musearm”. Alle databrukere som bruker mus store deler av dagen vil ofte møte problemet. Problemet må tas på alvor før en plage blir kronisk.

Tips for å unngå musarm/hånd:
- Arbeid med en midtstilt mus. Da arbeider du med armene avslappet og tett inntil kroppen og hendene rett framfor deg. Jo bredere du jobber med armene, jo større blir belastningen.

- Alternativt kan du jobbe avslappet med en vertikalstilt mus i kombinasjon med et smalt tastaur.

 

 

Mike Wilson

Kiropraktor og ergonomisk rådgiver. Lær mer om Mike lenger ned på siden
Hold deg frisk med MouseTrapper!

Test en MouseTrapper gratis i 14 dager. Klikk her!

Brosjyre

Last ned vår Kontor Ergonomi brosjyre her. Du finner fler brosjyrer og prislister på nedlastninger.

Offitec Kontor Interiør

Last ned Flash katalog (kommer)


Nettbutikk

For å se mer info og detaljer på våre produkter må du inn vår netthandel!

Nettbutikk

Vår ergonomiske visjon

Offitec har som jobb å tilrettelegge arbeidsmiljø ut fra menneskets biologiske forutsetninger. Målet vårt er og gi deg muligheten til å utnytte dine evner, kapasitet og potensial til det fulle, men på en slik måte at det ikke oppstår skader eller helsemessige ulemper. 

Vi mener at alle burde ha en ergonomisk og funksjonell arbeidsplass. Det skaper trivsel og arbeidsglede, noe som er nødvendig for at en bedrift skal fungere. Vi ser det som inspirerende og motiverende å kunne bidra til at mennesker får en bedre og sunnere arbeidshverdag.

Lars Petter Wien
Gründer

 • Kort om ergonomi

  Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.
  Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

  Det er laget vurderingsmodeller som viser eksempler på når arbeidet kan medføre helserisiko. Disse finner du blant annet i kommentarene til forskriften om tungt og ensformig arbeid.

  Ref: Arbeidstilsynet - http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183

 • Om helsekosekvenser

  Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet at en del av disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne andelen er. Helseskader og -plager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning.

  Uheldige organisatoriske og fysiske arbeidsbetingelser kan føre til muskel- og skjelettplager. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Det er viktig med god tilrettelegging også for de som allerede har muskel- og skjelettplager, slik at sykefravær og eventuelt uførhet kan unngås.

  Ref: Arbeidstilsynet - http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183

 • Generelt om forebygging av muskel- og skjelettplager

  Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. Eksempler på mulige forebyggende tiltak tas opp her:

  Fjern årsakene til muskel- og skjelettplager
  Unngå for tungt arbeid, ensformig gjentakelsesarbeid og uheldige arbeidsstillinger.

  Finn eventuelt en erstatning

  • Bruk hjelpemidler til tunge løft.
  • Bytt ut tunge objekter med lettere
  • Få hjelp av andre.
  • Varier arbeidet, unngå ensformig arbeid og for stort tidspress.

  Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette arbeidet slik at arbeidstakerne ikke påføres skader eller plager. Arbeidstaker bør være med og peke på nødvendige endringer for å bedre forholdene, og må også selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd.

  Ref: Arbeidstilsynet - http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183

 • Tilrettelegging av arbeidsplassen

  Det finnes mange gode arbeidsstillinger og det viktigste er å få anledning til variasjon. Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og -bevegelser.

  Alle mennesker er forskjellige, og det er viktig å lytte til kroppens signaler, og ta hensyn til disse. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for at hjelpemidler skal brukes og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

  Ref: Arbeidstilsynet - http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183


Mike Wilson

Kiropraktor & Ergonomisk rådgiver

Lite om mig

Jag är engelsman. Kommer från Manchester i norra England och jag är röd och inte blå om ni är fotbolls intresserade. Jag bor i Stockholm med fru och två 
barn, en pojke som är sju och en flicka som är fyra år (ingen hund eller Volvo).
 
Jag är legitimerad Kiropraktor enligt svenska socialstyrelsens stadgar efter har utexamineras från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (http://www.kiropraktik.edu) i 1996.
 
Efter det femåriga utbildning startade jag min klinik i Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm och även jobbade kvar på kiropraktorhögskolan som handledare på studentkliniken. Det var där jag började intressera mig för arbetsergonomin.
 
Efter en lyckad behandling några av mina patienter återkom efter några månader med samma åkomma. Jag förstod då att själva orsaken till deras besvär låg i deras hem eller arbetsmiljö och för att dem skulle förbli symptom fria i det långa loppet behövdes det göras åtgärder där. Jag läste på, gick på kurser och workshops, och åkte ut till tillverkarna av de ergonomiska produkter som finns på marknaden och fick höra hur just deras produkt kunde hjälpa patienterna. 
 
Efter några år boende i Uppsala i början på 2000 talet flyttade vi tillbaks till Stockholm där jag började som Ergonomichef hos ”Supplies team” en stor leverantör av ergonomiska produkter. Jag har alltid tyckt att vi sitter för mycket under vår vardag och tillsammans med kollegor och ergonomer arbetade jag fram en unik utbildnings seminarium för att kunna förhöja kunskapen hos datoranvändare om hur de kan undvika arbetsrelaterat besvär.

Min föreläsning

Deltagarna på seminariet skall ha roligt. Det är då man har deras uppmärksamhet och de kan ta emot all information på ett effektivt sätt. En timme räcker för att förklara och diskutera det senaste från inom datorergonomi.
 


Mike holder foredrag på Inventum Sør messen i Arendal.


Noen referanser