Generelt om forebygging av muskel- og skjelettplager

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. Eksempler på mulige forebyggende tiltak tas opp her:

Fjern årsakene til muskel- og skjelettplager
Unngå for tungt arbeid, ensformig gjentakelsesarbeid og uheldige arbeidsstillinger.

Finn eventuelt en erstatning

Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette arbeidet slik at arbeidstakerne ikke påføres skader eller plager. Arbeidstaker bør være med og peke på nødvendige endringer for å bedre forholdene, og må også selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd.

Ref: Arbeidstilsynet - http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183