Om helsekosekvenser

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet at en del av disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne andelen er. Helseskader og -plager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning.

Uheldige organisatoriske og fysiske arbeidsbetingelser kan føre til muskel- og skjelettplager. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Det er viktig med god tilrettelegging også for de som allerede har muskel- og skjelettplager, slik at sykefravær og eventuelt uførhet kan unngås.

Ref: Arbeidstilsynet - http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183