Elretur miljøsertifikat 2013

Offitec AS har alltid vært opptatt av å ta samfunnsansvar ved å ha fokus på å redusere den negative miljøpåvirkningen og er en del av retursystemet Elretur. Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.