MouseTrapper Office - Spørsmål og svar

 1. Muspekaren följer inte med på skärmen, varför?
  Genom att öka pekarhastigheten i kontrollpanelen kan muspekaren förflyttas snabbare över skärmen. Om detta inte avhjälper ditt problem kan det ha kommit ner damm eller skräp vid mattan som stör avläsaren. Rengör regelbundet Din Mousetrapper så att detta kan undvikas.

  Om skräp och smuts kan vara problemet går det att försöka använda "luft på burk" dvs. spruta ned luft i nederkant på mattan (ungefär 1/3 in på mattan från höger kant). Avvakta ett par minuter och försök därefter att använda din Mousetrapper igen. Vid det fall att muspekaren fortfarande uppträder slött och långsamt kontakta Mousetrapper Nordic på 08-730 12 24 för vidare instruktioner.
   
 2. Varför flyter muspekaren iväg över skärmen? Är detta ett fel?
  Nej detta är inte ett fel. Mousetrapper produkterna är programmerade så att detta ska ske. Vi kallar detta för ändlägeshantering och på engelska "end switch". Dvs. mattan har nått sitt fysiska slutläge men muspekaren är inte i kanten på skärmen. Här hjälper Mousetrapper till och förflyttar muspekaren automatiskt ut till skärmens kant.

  Du kan likställa detta med när Du använder en vanlig mus och blir tvungen att lyfta den för att musen hamnat för långt åt sidan.

  Denna funktion kan sättas i två hastigheter, en långsam och en snabbare. Du kan även välja att stänga av ändlägesfunktionen. Genom att ladda ner programmet MTKeys och välja att ändra inställningen "End switch" på mattan.
   
 3. Varför fastnar mattan och känns trög?
  Din Mousetrapper Office har troligen blivit skadad i frakten. Kontakta Mousetrapper Nordic för vidare instruktioner.

  Mattan ska rulla lätt och fritt. Alla produkter som lämnar oss är kontrollerade vid två separata tillfällen. När produkterna testas rullas mattan i alla riktningar för att säkerställa dess funktion. I november 2008 har konstruktionen av de underliggande delarna till mattan förstärkts så att detta problem inte ska kunna uppstå.
   
 4. Knapparna uppträder konstigt och har tappat funktion? Vad gör jag för att få knapparna och mattan att fungera igen?
  Under rubriken "Mjukvara" finns programmet MTKeys.exe att ladda ner. Detta program är till för att förflytta (byta plats på) knapparnas funktion. I MTKeys finns en funktion kallad "Restore Default" som återställer knapparnas och mattans standard funktion. Notera att det är viktigt att se till att använda den senaste versionen av MTKeys.exe.
   
 5. Hur vet jag om jag har senaste versionen av MTKeys installerad?
  Inne i programmet MTKeys, under rubriken "Om MTKeys", finns information om vilken version av programmet som du använder. På Mousetrappers hemsida under rubriken "Mjukvara" finns alltid den senaste versionen redo för nedladdning.

  Notera att Du bör avinstallera den äldre versionen av MTKeys via kontrollpanelens meny "Program och funktioner". Markera aktuellt program och välj avinstallera. Detta gör att olika versioner av programmet MTKeys inte krockar.
   
 6. Vilka system är Mousetrapper Officekompatibel med?
  De opertivsystem som Mousetrapper Office är kompatibel med är: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP (notera att plug play funktionen aktiveras manuellt), WindowsVista, Windows 7 och Mac OS X. Tillsammans med dessa operativsystem kan du använda Din Mousetrapper Office.

  Både Mousetrapper och MTKeys fungerar tillsammans med 32-bit och 64-bit versioner.

  Hårdvarumässigt fungerar Mousetrapper med all hårdvara som har USB anslutning.
   
 7. Jag vill arbeta med både en MousetrapperOfficeoch en vanlig mus.
  Hur gör jag då?

  Anslut Mousetrapper Office till en ledig USB-port på din dator. Musen ansluts till annan ledig USB port. Du kan därefter arbeta parallellt med de båda.
   
 8. Fungerar Mousetrapper Officepå Macintosh?
  Du kan numera använda både Mousetrapper Office och programmet MTKeys tillsammans med en Mac som har operativsystem X eller senare.